Privacy policy

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerretsen Wijhe.