SKH keuring

Gerretsen Wijhe is door de Stichting Keurmerk Hout (SKH) gecertificeerd om machines te keuren volgens deze richtlijn. Wanneer een machine in Nederland wordt verkocht en geplaatst treedt de Arbowetgeving in werking. Wij kunnen uw bestaande machines aanpassen en certificeren volgens de richtlijn arbeidsmiddelen.